فلت

خرید ویلا همکف در تهراندشت کرج

جهت دیدن تمامی ویلا ها در تهراندشت کلیک نمایید.

فیلتر براساس قیمت
فیلتر براساس قیمت - slider
0تومان14,000,000,000تومان
فیلتر براساس متراژ زمین
فیلتر براساس متراژ زمین
فیلتر براساس متراژ بنا
فیلتر براساس متراژ بنا - slider
0متر1,000متر

5500000000 تومان

12500000000 تومان

3100000000 تومان

4200000000 تومان

6700000000 تومان

6800000000 تومان

25000000000 تومان

5200000000 تومان

5500000000 تومان

7200000000 تومان

4800000000 تومان

9800000000 تومان

بارگذاری ...