مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در روستا

تخلفات ساخت و ساز در روستا از دو حالت خارج نیست: یا ساخت و ساز بدون مجوز صورت می‌گیرد یا توجهی به شرایط و محدودیت‌های مجوز گرفته‌شده نمی‌شود. در چنین مواقعی کمیسیون ماده 99 روستاها وارد میدان می‌شود تا به تخلفات ساخت و ساز در روستاها رسیدگی کنند. در سال‌های اخیر، شلوغی شهرها و آلودگی‌های … ادامه خواندن مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در روستا